Amaç ve Hedeflerimiz
17 Ocak 2022

 • İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek.
 • Hastalarımızın güvenliğini ,ve hasta memnuniyetini yükseltmek.
 • Acil Servis Hasta Memnuniyet Oranını ≥%90 üstünde tutmak
 •  Yatan Hasta Memnuniyet Oranı ≥%90 üstünde tutmak
 •  Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranı ≥%90 üstünde tutmak
 • Sağlık hizmetinin kalite-niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak.
 • Hastanemizde kalite standartlarını nitelikli olarak uygulamayı sürdürmek ve  hastane SKS puanını >%95 üzerinde tutma
 • İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet içi eğitimini tüm çalışanların almasını sağlamak.
 • Tüm çalışanların  sağlık taramalarını yaptırtmak.
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek
 • Çalışan memnuniyet oranını % 80 nin üzerinde tutmak
 • Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi
 • Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak
 • Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma