T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Selendi Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Selendi Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 01/09/2021

 ,,,,.....jpg

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SELENDİ DEVLET HASTANESİ

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

KODU:KU.YD.02

YAYIN TARİHİ:03.08.2015

REVİZYON NO:01

REVİZYON TARİHİ:04.02.2020

SAYFA SAYI:1/1


 • İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek.
 • Hastalarımızın güvenliğini ,ve hasta memnuniyetini yükseltmek.
 • Acil Servis Hasta Memnuniyet Oranını ≥%90 üstünde tutmak
 •  Yatan Hasta Memnuniyet Oranı ≥%90 üstünde tutmak
 •  Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranı ≥%90 üstünde tutmak
 • Sağlık hizmetinin kalite-niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak.
 • Hastanemizde kalite standartlarını nitelikli olarak uygulamayı sürdürmek ve  hastane SKS puanını >%95 üzerinde tutma
 • İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet içi eğitimini tüm çalışanların almasını sağlamak.
 • Tüm çalışanların  sağlık taramalarını yaptırtmak.
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek
 • Çalışan memnuniyet oranını % 80 nin üzerinde tutmak
 • Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi
 • Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak
 • Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma