Akılcı İlaç Kullanımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Selendi  İlçe Devlet Hastanesi

AKILCI İLAÇ KULLANIM POLİTAKASI

 

   Bir endikasyon için uygun ilaç, “ etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet” kriterleri dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir. Akılcı ilaç kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetir.

Selendi  Devlet Hastanesinde hasta tedavi hizmetleri yürütülürken:

Ø Hekim tarafından doğru teşhis konulması

Ø İlaçlı veya ilaçsız olarak, etkili ve güvenilir bir tedavinin tanımlanması

Ø Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaçların seçimi

Ø Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi

Ø Kullanılmakta olan ilaçların ve hastanın alerjik durumlarının sorgulanması

Ø İlaçların nasıl, hangi sıklıkta, ne kadar süreyle kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağının hastaya tam olarak anlatılması

Ø Hasta/ hasta yakınının, ilacın olası yan etkileri, besin ve ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirilmesi

Ø Hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaşlılarda, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda, ilaç alerjisi öyküsü olanlarda ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olunması,

Ø İlaç kullanımının yarıda kesilmemesi, hekime danışmadan doz değişikliğine gidilmemesi

Ø İlaçların, çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklanması

Ø Son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçların kesinlikle kullanılmaması esaslarına dayanmaktadır.

Ø Hastanemizdeki kullanılan ilaçların en uygun muhafazası sağlanarak tüketilmesi.

Ø Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda; farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemelerin devamlı sağlanması.

Ø Yatan hastalara Akılcı İlaç Kullanımı hakkında mutlaka eğitim verilmesi.

Ø Alternatif  tedavi planlarının uygulanabilirliği ve maliyetleri dikkate alınarak seçim yapılması,

POLİTİKASI  izlenmektedir.

Hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan eczacı ve ilacı uygulayan hemşire veya hasta, akılcı ilaç kullanımının sağlanmasında sorumluluk sahibi taraflardır.